Här har vi samlat viktiga tips och regelverk för det mindre företaget


Lämna in årsredovisningen i tid!

Årsredovisningen ska vara hos Bolagsverket senast 7 månader efter räkenskapsårets utgång för att slippa onödiga
förseningsavgifter. Läs mer på Bolagsverkets hemsida här

Regelverk för årsredovisningen

Mindre företag ska upprätta årsredovisning enligt reglerna i Årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 (K2). För att klassificeras som ett mindre företag gäller att företaget inte har uppfyllt två av de nedanstående tre kriterierna de senaste två fastställda räkenskapsåren:

  • Färre än 50 anställda
  • Mindre än 40 miljoner i balansomslutning
  • Mindre än 80 miljoner i nettoomsättning
Balansomslutning = Totala tillgångar i balansräkningen
Nettoomsättning = Intäkter från företagets normala verksamhet exklusive lämnade rabatter, moms och andra skatter knutna till omsättningen. 

 
 

Förbjudna lån för aktiebolag

I aktiebolagslagen finns regler om så kallade förbjudna lån. Det innebär bland annat att företaget inte får låna ut pengar till ägaren. Detta glömmer många företagare och låter avräkningskontot till ägaren bli positivt, dvs att företaget har en fordran på ägaren. Detta går att läsa mer om i aktiebolagslagens 21:a kapitel. 

 
 

Representation

För representationskostnader får endast momsen dras av. Om kostnaden för mat och dryck understiger 300 kr per person exklusive moms får avdrag göras med hela momsen. I annat fall får en beräkning göras enligt en proportionering. Skatteverket har en beräkningsmodell som hjälper till att beräkna hur stort avdrag man får göra. 

 
 

Låter det krångligt?

Vi är experter och hjälper er gärna.