Vad några kunder tycker om oss

 

Internetvaruhuset Klevrings.se

Mozart Bokföringsbyrå har hjälpt oss med vår löpande bokföring, bokslut och årsredovisning sedan flera år tillbaka och vi är mycket nöjda. Ett kostnadseffektivt alternativ till de stora dyra byråerna. 

Fastighetsföretaget Stubbsund Park

Vi har fått ovärderlig hjälp med hanteringen av vår ekonomiska förvaltning, upprättande av hyresavtal samt resultatuppföljning. Mozart Bokföringsbyrå är snabba och duktiga på att förklara för oss som inte kan så mycket om bokföring. 

Importföretaget C. Trade 

För oss har Mozart Bokföringsbyrå bidragit stort till företagets tillväxt genom förhandling och kontroll av våra leverantörer. Vi handlar mycket med länder inom EU och har även fått stor hjälp med de krångliga momsrapporterna.