Tio anledningar att lämna in årsredovisningen digitalt - Bolagsverket

Bolagsverket publicerade den 12 april 2021, 10 anledningar till att lämna in sin årsredovisning digitalt, dessa anledningar återges här:

1. Det finns bra funktioner och support

Alla stora bokföringsprogram har de funktioner som krävs och det finns bra support från programleverantörerna för den som behöver hjälp.

2. Det är enkelt

Du slipper all pappershantering och behöver heller inte ringa och kolla om årsredovisningen kommit in till Bolagsverket. Du kan också följa processen i Bolagsverkets app.

3. Det går snabbt

Från ditt bokföringsprogram laddar du upp en avskrift av den årsredovisning som bolagsstämman beslutat om. Vd eller någon i styrelsen loggar in i Bolagsverkets tjänst och skriver under digitalt, med t.ex. mobilt BankID. Klart!

4. Det är säkert

Du slipper oroa dig för att årsredovisningen kanske försvinner i posten. Och så fort den kommit in, efter bara någon sekund, får du en digital kvittens.

5. Det minskar risken för fel

Bokföringsprogrammen och Bolagsverkets system säger till om något går fel.

6. Handläggningstiden blir kortare

En digital årsredovisning kontrolleras maskinellt vilket gör att om den är fullständig registreras den på en gång.

7. Det följer lagkravet som kommer

En lag om obligatorisk digital inlämning av årsredovisning för aktiebolag som redovisar enligt K2 och K3 förväntas träda i kraft snart, kanske redan under 2021.

8. Det är bra för miljön

Digital inlämning minskar mängden utskrivna dokument, kuvert och transporter av papper. Ur hållbarhetssynpunkt är det orimligt att skriva ut det man gjort digitalt och posta till en myndighet, som sedan ska omvandla informationen till digital form igen.

9. Det underlättar din administration

All informationshantering går snabbare digitalt. Att skriva ut, skicka och skanna in pappersdokument tar tid. Sökning, lagring och kopiering underlättas.

10. Det bidrar till ett modernt arbetssätt

Framtiden är här! Automatiseringen av rutinuppgifter ökar och blir allt lättare att utforma digitalt efter dina behov.