Skattenyheter 2022

Skatteverket publicerade 23 december 2021 skattenyheter för år 2022. 

Här följer en kortfattad sammanställning över de förändringar som genomförs på skatteområdet:

  • Reklamskatten avskaffas 
  • Höjt jobbskatteavdrag för låg- och medelinkomsttagare 
  • Företag som köpt inventarier under 2021 kan få en skattereduktion
  • Nya regler för att stoppa kringgående av de så kallade 3:12-reglerna för fåmansföretagare
  • Nedsättning av energiskatt på bränslen slopas i vissa sektorer
  • Fler kan få personaloptioner utan beskattning som arbetsinkomst
  • Skatten sänks för personer som vid årets ingång fyllt 65 år